Wat hebben we bereikt afgelopen 4 jaar in Teylingen op het gebied van landschap en verenigingen?

7 maart 2018

De PvdA heeft de afgelopen vier jaar in de oppositie gezeten in de gemeenteraad. Hierbij hebben we door een kritische houding geprobeerd meer aandacht te vragen voor de punten die wij van belang vinden. Om verantwoording af te legen zullen we in een aantal berichten de belangrijkste punten aangeven welke we door middel van vragen, moties of amendementen hebben geprobeerd te beïnvloeden.

Verenigingen

  • Dankzij de PvdA is een substantieel deel van de reserves geoormerkt om de sportverenigingen en daarmee de inwoners van Teylingen nog meer dan nu te laten genieten van alles wat sport te bieden heeft.

 

Landschap

  • Dankzij de PvdA is een voorstel ingediend om in 2017, in Bollen 6 verband, een burgertop te organiseren gezamenlijk met bedrijfsleven, inwoners en overheid met als thema het behoud van het bollenlandschap. Het bollenland nauw is verbonden met de beleving van de omgeving en als het ons niet lukt hierin een meerjarig strategische agenda te voeren samen met de regio, waarbij werkgelegenheid, duurzaamheid en landschapsbeleving centraal staan, we over 10 jaar staan te kijken over een grasland met daarop paarden. Helaas heeft de grote meerderheid van de raad tegen deze motie gestemd en kon deze geen doorgang vinden.
  • Dankzij de PvdA is er aandacht voor de natuur langs de Kaag (de Strengen) en gaat het college voor meer ruimte voor de weidevogels.