Wat hebben we bereikt afgelopen 4 jaar in Teylingen op het gebied van duurzaamheid?

3 maart 2018

De PvdA heeft de afgelopen vier jaar in de oppositie gezeten in de gemeenteraad. Hierbij hebben we door een kritische houding geprobeerd meer aandacht te vragen voor de punten die wij van belang vinden. Om verantwoording af te legen zullen we in een aantal berichten de belangrijkste punten aangeven welke we door middel van vragen, moties of amendementen hebben geprobeerd te beïnvloeden.

Duurzaamheid

  • Dankzij de PvdA is geprobeerd om meer oplaadpunten voor elektrische voertuigen, meer duurzame koopwoningen en het plaatsen van zonnepanelen op huurwoningen te realiseren. Helaas hebben de collegepartijen hiertegen gestemd en werd de motie niet uitgevoerd.
  • Mede dankzij de PvdA is geprobeerd de bollenstreek duurzamer te maken door het college op te roepen in gesprek te gaan met de bollenstreek gemeenten om duurzaamheids-doelstellingen zoals de duurzaamheidsprijs na te streven en te behouden. Helaas heeft de grote meerderheid van de raad tegen deze motie gestemd en kon deze geen doorgang vinden.
  • Dankzij de PvdA zal begin 2018 een nieuw geluidsonderzoek plaatsvinden bij de A44 omdat veel inwoners uit Sassenheim die woonachtig zijn langs, dan wel nabij de A44 en het spoor, klagen over geluidsoverlast, met als gevolg een vermindering van het levensgenot en nachtrust en geluidsoverlast een belangrijk thema is binnen het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Teylingen.
  • Dankzij de PvdA is het nu mogelijk dat inwoners van Teylingen die langdurig gebruik willen maken van een oplaadpunt voor een elektrisch voertuig in de nabije omgeving van hun woning te faciliteren met een oplaadpunt in de openbare ruimte.
  • Dankzij de PvdA is het nu mogelijk dat de gemeente bindende afspraken kan maken met de bouwbedrijven en aannemers, zodat kopers verschillende opties krijgen aangeboden ter verduurzaming van hun nieuwbouwwoning.
  • Dankzij de PvdA worden de woningbouwcoöperaties in Teylingen nu gestimuleerd om woningen te voorzien van zonnepanelen. De bedoeling is, naar voorbeeld in de Kagerdreef, dat de huurder eigenaar wordt van de zonnepanelen en dat de coöperatie en de gemeente voor de benodigde voorwaarden zorgen. Dit zorgt voor lagere woonlasten en brengt het doel Teylingen duurzaam in 2030 dichterbij.