Wat hebben we bereikt afgelopen 4 jaar in Teylingen op het gebied van de bestuurscultuur?

6 maart 2018

De PvdA heeft de afgelopen vier jaar in de oppositie gezeten in de gemeenteraad. Hierbij hebben we door een kritische houding geprobeerd meer aandacht te vragen voor de punten die wij van belang vinden. Om verantwoording af te legen zullen we in een aantal berichten de belangrijkste punten aangeven welke we door middel van vragen, moties of amendementen hebben geprobeerd te beïnvloeden.

Bestuurscultuur

  • Dankzij de PvdA is duidelijk geworden dat het College wel op de hoogte was van de reden waarom het bestuur van Woonstichting de Vooruitgang is opgestapt ondanks berichten vanuit het Collega dat dit niet het geval was.
  • Mede dankzij de PvdA is geprobeerd om discussies over het handelen van de verantwoordelijk wethouder de afgelopen jaren rondom communicatie, de kwaliteit van het vervoer en het verstrekken van privacygevoelige informatie over kwetsbare kinderen te verbeteren en op te lossen. Helaas is hiervoor geen meerderheid van de raad gevonden en kon de motie geen doorgang vinden.
  • Dankzij de PvdA is geprobeerd om eerlijke concurrentie toe te passen bij de aanleg van fietspaden. Onder het mom van we weten wat we willen is bijna een miljoen euro uitgegeven aan fietspaden. We zullen nooit weten of we dezelfde kwaliteit tegen een lagere prijs hadden kunnen krijgen. Het was overigens niet de eerste keer dat deze leverancier een rechtstreekse opdracht kreeg voor de aanleg van fietspaden.