Sandra komt, Elsbeth gaat

20 maart 2018

Sandra Groenendal is lijsttrekker voor de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen.  Een nieuw gezicht in de Teylingse politiek waarmee we ook afscheid nemen van een bekend gezicht, fractievoorzitter Elsbeth Koek. Een interview over het hoe en waarom van de overgang naar een nieuwe fractievoorzitter, continuïteit en de toekomst van sociaal-democratie in de lokale politiek.

Waarom kiest de PvdA voor een nieuw gezicht in de Teylingse politiek?

Elsbeth: “Ik heb de afgelopen vier jaar namens de PvdA mogen bouwen aan de Teylingen. Niet alleen door te bepalen wat goed is voor de mensen maar ook door naast de mensen te gaan staan. Te luisteren naar bewoners om vervolgens samen problemen aan te pakken. Na 11 jaar raadslid en fractievoorzitter te mogen zijn, vond ik het tijd het stokje door te geven en tijd te hebben voor nieuwe dingen in mijn leven. In Sandra zie ik iemand met hart voor Teylingen en de PvdA maar dat kan ze zelf het beste verwoorden.

Sandra: “ Ik geloof in de sociaaldemocratie, zeker in Teylingen. De PvdA kan onze gemeente socialer maken, de partij die bewoners opzoekt en de partij die eigenwijs genoeg is om tegen de stroom in te gaan. En ik ben eigenwijs genoeg om de kar voor mijn partij te trekken tijdens deze gemeenteraad verkiezingen. Het feit alleen al dat alleen de linkse partijen een vrouwelijke lijsttrekker hebben, bewijst dat er nog veel werk te doen is voor een progressieve partij als de PvdA.”

Wat betekent Teylingen voor jullie?

Sandra: “Teylingen is de gemeente waar ik 12 jaar geleden ben komen wonen. Destijds heette het nog Voorhout maar een paar maanden na onze verhuizing was de fusie en daarmee Teylingen een feit. In het oude dorp van Voorhout is het geweldig om te wonen. Je hebt hier alles qua middenstand bij de hand, een station en uitvalswegen dichtbij en je maakt hier al snel deel uit van de gemeenschap. Iets dat voor mij als stadskind geheel nieuw was maar echt fantastisch is. Mensen kennen elkaar hier, je zorgt voor elkaar en bent betrokken bij elkaar als buren en dorpsgenoten. Ik voel me hier thuis en ik houd echt van deze gemeente. En dat gevoel wens ik iedereen toe. Hoe geweldig is het om een slager vlakbij te hebben die nog zelf slacht, wiens koeien achter je volkstuin staan, waarvan je weet waar het vlees vandaan komt en dat er goed voor de dieren is gezorgd! Een delicatessenwinkel waarvan de mensen weten van welke kaas je houdt en een bakker die zomaar spontaan aanbiedt om voor Pasen een galle voor je te bakken omdat die niet in de regio te koop is.

Als ik thuiskom uit mijn werk en rijd het dorp in, voel ik mij geborgen. De volkstuinvereniging Elsgeest waar mijn man en ik een volkstuin hebben, het jaarlijkse straatfeest, de zee zo dichtbij, samen met je buren bezig zijn met de verkeersveiligheid in de straat zijn allemaal zaken waar ik blij van wordt. Maar ik zie ook andere dingen. Mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank, wachtlijsten voor goede zorg, gevoelens van onveiligheid, eenzaamheid, jonge mensen die geen woning kunnen vinden in Teylingen en gedwongen vertrekken. Voor die en andere onderwerpen wil ik mij inzetten zodat deze gemeente nog mooier wordt.”

Elsbeth: Voorhout is de plaats waar ik nu mijn studie ben komen wonen, waar mijn kinderen zijn geboren naar school gaan en sporten. Jaren geleden leek het er even op dat we zouden gaan verhuizen. Toen ik door de Herenstraat liep bedacht ik me hoe erg ik het zou missen. Het praatje bij de groenteboer, de gezelligheid en geborgenheid in het dorp. Ik ben nog steeds blij dat we hier nog steeds wonen!“

Wat heb je bereikt afgelopen jaren? Waar ben je trots op en wat wil je doorgeven aan Sandra?

Ik ben er trots op dat de als fractie, samen met Joost en Timon, belangrijke resultaten hebben geboekt. Het feit dat Teylingen ernaar streeft volledig duurzaam te willen zijn in 2030 komt rechtstreeks uit ons verkiezingsprogramma uit 2014. Ook hebben we ervoor gezorgd dat professionals een geld hebben dat zij in kunnen zetten om grotere problemen te voorkomen. Nog steeds zijn er kinderen die niet naar school gaan omdat de ouders de laptop niet kunnen betalen. De kosten die dan gemaakt worden zijn vele malen hoger, dat moet en kan beter. Er zijn teveel dingen om op te noemen, maar het raakt allemaal aan de belangrijke thema’s van deze verkiezingen: goede zorg, voldoende huisvesting en een duurzame gemeente die we aan onze kleinkinderen door kunnen geven.

Wat is het belangrijkste wat er moet gebeuren in Teylingen?

Sandra: Ook in Teylingen is de kloof tussen rijk en arm steeds groter. De verdeling van de welvaart wordt steeds schever en schever en daar moeten we echt nu aandacht aan gaan besteden. Wanneer de grote meerderheid in een land of gemeenschap zich niet gezien voelt of serieus genomen, ontstaan er vanzelf problemen. Tenslotte brengt diezelfde grote meerderheid in solidariteit het grootste deel van de inkomsten van dit land op en profiteren zij er de facto steeds minder van. Dat klopt niet.  Bijvoorbeeld het feit dat hier amper is en wordt gebouwd voor de lage en middeninkomens zodat er bijna geen betaalbare woning meer te koop of te huur is voor deze grote groepen inwoners waardoor ze gedwongen wegtrekken. Zo helpt je een gemeenschap om zeep en ben je al helemaal niet toekomstbestendig beleid aan het voeren.

Maar ook de middenstand. Laten wij nu eindelijk eens samen met onze middenstanders in de kernen bepalen wat de beste weg is om de diversiteit van middenstand te behouden en te versterken. Als PvdA hebben we een duidelijke visie op een ondernemersfonds; goed voor de middenstand, goed voor de verenigingen en goed voor het ondernemersklimaat. Jammer genoeg was er bij de andere partijen onvoldoenden stevigheid hun rug recht te houden en is het gestopt. Jammer want er is echt iets nodig als we kijken naar onze cijfers op het gebied van MKB en werkgelegenheid. Zonde en ook echt een teleurstelling.

De PvdA gelooft nog altijd in het Ondernemersfonds, laten we die kans nu niet laten lopen!

Waar wil je je de komende vier jaar voor inzetten?

Sandra: “Ik wil blijven investeren in een socialer Teylingen. Dat vereist dat we ook moeten opboksen tegen de rechtse meerderheid in de raad. We moeten volhouden om te laten zien dat er een sociaal alternatief is voor het beleid van het College, een alternatief voor de ‘ieder voor zich-maatschappij’. Iedereen in Teylingen moet de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Gelijke kansen voor iedereen, voor onderwijs, voor sport, voor een betaalbare woning. Door hier niet vol op in te zetten in je beleid creëer je een probleem voor later. Teylingers zijn betrokken bij hun gemeente. Dat zie je in de groei van eigen initiatieven van bewoners in hun buurt of wijk. Deze energie willen wij komende vier jaar belonen. Meer ruimte voor eigen ideeën van bewoners! Een gemeente die samen met haar bewoners en ondernemers de gemeente vormgeeft. Een toekomst die duurzaam is en groen.  Samen vooruit!”

Waarom zouden mensen in maart op jou moeten stemmen?

“Ook in de komende periode wil de PvdA Teylingen zich sterk maken voor de veiligheid in Teylingen, voor onze ondernemers en detailhandel, voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, voor bereikbare en betaalbare zorg voor iedereen die dat nodig heeft, voor meer betaalbare woningen voor starters en de middeninkomens. Hiervoor vragen wij de stem van de Teylingers. Mensen moeten vooral op de PvdA stemmen omdat dat de beste garantie is om de gemeente sociaal te houden, waar de begroting op orde is, een gemeente die de burger als uitgangspunt heeft. En omdat de PvdA nog meer wil investeren in een gemeente waar het goed wonen en werken is en waar niemand achterblijft.”