Om de tuin van het Groot Seminarie geleid?

14 mei 2021

Na een lang proces ligt er een integraal plan voor de ontwikkeling van het Groot Seminarie in Warmond. De gemeente heeft op basis hiervan een overeenkomst getekend met de projectontwikkelaar voor de ontwikkeling van Mariëngaerde naar 107 huurappartementen, Mariënhaven naar 41 zorgeenheden en Mariënhof (waar het Kompas nu nog staat) naar 51 koopeenheden.

Het eindresultaat is mooi. De oorspronkelijk bouw is behouden, de tuinen zijn groot en groen en er komen er komen woningen bij. Het struikelpunt parkeren is op een goede manier opgelost. Het kroonjuweel van Warmond gaat weer blinken. Maar niet alles blinkt helaas.

Teylingen heeft een woonvisie waarin aangegeven wordt welke woningen in onze dorpen nodig zijn. Hiermee zorgen we ervoor dat de vraag zoveel mogelijk aansluit bij het aanbod. Afgelopen jaar is een nieuwe woonvisie vastgesteld. Hierin is op aandringen van de PvdA bv. het percentage woningen voor sociale huur binnen woningprojecten op 30% gesteld. Nu loopt de doorontwikkeling van het Groot Seminarie al een paar jaar en is de oude woonvisie voor de projectontwikkelaar het kader om te voldoen aan een gebalanceerde onderverdeling van de woningcategorieën. En hier gaat het niet goed. Nu akkoord gaan met dit voorgestelde woonprogramma betekent dat de woningen voor een grote groep onbetaalbaar is. Kort gezegd komen er minder goedkope en meer dure woningen dan is vastgesteld in de woonvisie. Hopelijk wordt de gemeenteraad op tijd wakker.

Een paar voorbeelden:

  • Er komen 26 sociale huurwoning. Dit is 16% van het totaal (158) en niet de 20% zoals in de woonvisie.
  • Er komen 12 goedkope koopwoningen (187.000 euro tegen het prijspeil op 1-1-2016). Dit is slechts 8% terwijl we 15% vragen. Tegen het prijspeil van 1-1-2021 is dit overigens al ruim 250.000 euro!
  • Er komen 18 middel dure koopwoningen (tussen de 187.000 en 350.000 euro tegen het prijspeil op 1-1-2016). Dit is 11% terwijl we 30% vragen in de woonvisie. Tegen het prijspeil van 1-1-2021 is 350.000 euro al opgelopen naar 475.000 euro!

Waarom niet eerder aan de bel getrokken? Voor de koopwoningen is dit eenvoudig uit te leggen. Pas in de overeenkomst tussen de projectontwikkelaar en de gemeente welke begin mei is getekend is duidelijk geworden welke prijzen bij de categorieën hoorden. Een overeenkomst waarvan we hebben gevraagd deze openbaar te maken.

Voor de huurwoningen hebben we een beetje zitten slapen. Doordat het hele project steeds met stukjes is besproken was het totaaloverzicht soms verdwenen. Dit ontslaat de projectontwikkelaar niet aan de verplichting om voor het tekort aan sociale huurwoningen een bijdrage te storten in een vereffeningsfonds. Of dit daadwerkelijk gebeurt kon de wethouder nog niet aangeven.

De verplichting voor sociale huur geldt overigens maar voor 10 jaar. Gaat na 10 jaar een huurder eruit dan kan de woning voor een veel hoger bedrag worden verhuurd of worden verkocht.

Onderbouwing vergelijk woonvisie met woonprogramma Groot Seminarie