Door Sandra Groenendal op 18 september 2018

Loonkostensubsidie

In de commissie Welzijn van 10 september stond opnieuw een voorstel voor loonkostensubsidie op de agenda.  Een wijziging die ons Teylings college en de ISD met het mes op de keel vanuit het ministerie heeft moeten accepteren. Eén van de discussiepunten was de juridische houdbaarheid van de maatregelen en het standpunt van de staatssecretaris dat de beperking van de loonkostensubsidie tegen de regels van de Participatiewet was. Nousprak wethouder van Kempen ferm, dat zullen we nog wel eens zien. Wij zijn toch zeker ook niet gek? In het voorstel van het Teylings college van B&W wordt de geschiedenis herschreven. Zo zou het nu zomaar voor de argeloze lezer kunnen lijken of de uitvoerder van dit gruwelijke beleid, de ISD Bollenstreek, helemaal zelfstandig en proactief heeft besloten tot het inwinnen van juridisch advies. Toen bleek dat dat advies negatief uitpakte, hebben zij opnieuw –  echt waar zelf bedacht, Sinterklaas – besloten dan de hele droeve oefening van het uitkleden van de loonkostensubsidie over de rug van arbeidsgehandicapten dan maar af te blazen. Jawel lieve lezers, een daadkrachtiger organisatie kennen wij niet in de Bollenstreek! De werkelijkheid lag echter een tikje anders. De ISD en ons college is door het ministerie en succesvol oppositie voeren gedwongen tot deze wijziging want ze was en is onwettelijk. Hierdoor heeft B&W uiteindelijk bakzeil moeten halen. Blijkbaar is het begrip “alternatieve feiten” ook tot onze samenleving doorgedrongen.

De PvdA Teylingen is blij met dit voorstel en zal het dan ook steunen. Nogal wiedes tenslotte heeft de gehele oppositie zich sterk gemaakt of dit te bereiken. En onze fractie heeft er vele uren ingestoken om succesvol oppositie te kunnen voeren. Het draagt bij aan meer kans op de arbeidsmarkt voor arbeidsgehandicapten en duurzame arbeidsrelaties lees: vaste contracten. En aangezien wij net hebben vernomen dat we in Teylingen meer kinderen en jongeren op speciaal onderwijs hebben dan in ons omringende gemeenten, lijkt het ineens een heel goed idee om die jongeren maximaal de kans te geven ook een plek te vinden in de maatschappij, ook hun bijdrage te kunnen doen. De een heeft hier een beetje hulp bij nodig, de ander redt zichzelf wel, dat is zoals we het doen in een beschaafde gemeente.

In het voorstel wordt nog gewerkt met de verwachting dat de loondispensatie wordt ingevoerd. Maar hoera, ze bestaan nog. Bestuurders en politici die snappen dat je steun nodig hebt om ingrijpende maatregelen door te voeren. Die snappen dat het niet ‘netjes’ is, om maar eens met onze minister-president Rutte te spreken, om arbeidsgehandicapten minder dan het minimumloon te betalen, geen pensioen te laten opbouwen en ga zo nog maar een net poosje door. Tenslotte moet je soms hard zijn nietwaar, wil je draagvlak houden voor je beleid. Maar de moedige staatssecretaris van Ark is zo dus niet, zij gaat de maatregel niet invoeren omdat er geen enkel draagvlak voor is. Het is haar bedoeling te komen tot een vereenvoudiging en verbetering van loonkostensubsidie. Wat dat precies gaat betekenen, dat wachten wij nu even af.

Dan de financiële consequenties. Op basis van de huidige uitgaven verwacht de ISD ineens, terwijl de door hen voorgestelde beperkingen dus niet doorgaan, zij in 2018 binnen de begroting te blijven. Driewerf hoera bij de PvdA Teylingen! Maar waarom is nu ineens de verwachting dat er binnen budget gebleven kan worden? Ons werd nog geen drie maanden terug hel en verdoemenis voorgespiegeld wanneer de beperkende maatregelen op de loonkostensubsidie niet werden ingevoerd. Enorme en toenemende overschrijdingen zouden ons deel zijn, financiële chaos dreigde als we niet akkoord gingen en nu ineens blijven we binnen budget. Is de jobcoach afgeschaft, hebben we ineens toch veel minder mensen die gebruik mogen maken van loonkostensubsidie? Begrijpen jullie het nog?

Sandra Groenendal

Sandra Groenendal

Mijn naam is Sandra Groenendal, 53 jaar en woon in Voorhout. Ik geloof in sociaaldemocratie en mijn afkomst speelt daar een grote rol in. In Amsterdam geboren en zoals zovelen afkomstig uit een arbeidersgezin waar weinig geld was. De eerste in beide families die naar de universiteit ging ondanks grote financiële obstakels en vooroordelen die

Meer over Sandra Groenendal