30 juni 2016

Kadernota 2016 -2019

Geen visie, hapsnap beleid en de problemen voor ons uit schuiven.
Dit is kort gezegd onze mening over de kadernota. Elk jaar presenteert het college een kadernota. Hierin staan de belangrijkste ontwikkelingen en keuzes, die in de komende jaren bepalend zijn voor het beleid en de begroting 2016 van de gemeente Teylingen. Dus zou je verwachten dat Teylingen laat zien wat willen gaan doen. Een visie waar we heen willen. In de kadernota dit jaar zijn we teleurgesteld. Hoe gaan we om met de jeugdhulp, de eigen bijdrage in de zorg, wat gaat de ISD (sociale dienst) doen. Zomaar een paar belangrijke vragen. Wel staan er losse flodders. Ook duurzaamheid ontbreekt weer. De kadernota laat zien dat financieel sterk zijn met vele financiele reservepotjes. Den Haag wil de precariobelasting (die we via Dunea en Liander betalen) gaan afschaffen. Je zou zeggen daar moeten we nu iets aan doen. Nee is het plan van het college. In 2027 mogen ze dit oplossen. Wat ons betreft geen behoorlijk bestuur.