Betaalbare woningen ver te zoeken

13 november 2019

Betaalbaar wonen is voor ons een speerpunt. Zowel huur als koop. In het plan voor woningen in OverTeylingen zouden betaalbare woningen komen. Nu het plan concreet is, is het even schrikken. In de categorie betaalbaar wonen komen er 26 sociale huurwoningen. Als koopwoningen zouden er 24 rijwoningen komen voor gezinnen met het label “eerste wooncarrière”.
Deze woningen komen er inderdaad. De prijzen van deze woningen beginnen echter pas vanaf 400.000 euro. Totaal niet haalbaar om te starten als gezin. Wat ons betreft faalt hier de gemeente en worden betaalbaar wonen in Gemeente Teylingen bijna onmogelijk.