20 maart 2018

In het lijsttrekkersdebat van maandagavond 19 maart bestond er onduidelijkheid over cijfers betreffende onze woningvoorraad in Teylingen. Zoals toegezegd door onze lijsttrekker geven wij hierbij de cijfers. De VVD wethouder, Bas Brekelmans, hanteerde andere, hogere cijfers. Wij vermoeden dat hij spreekt over de bruto woningvoorraad. In gewoon Nederlands, hij neemt niet mee dat er ook woningen zijn gesloopt en die gaan vanzelfsprekend af van de hoeveelheid beschikbare woningen. Conclusie was en is dan ook dat onze cijfers kloppen en de werkelijkheid weergeven. De woningvoorraad in Teylingen is, in de afgelopen raadsperiode tussen 2014 en 2017, gestegen met 410. Gemiddeld 100 woningen per jaar.

 

 

De cijfers zijn afkomstig van de website waarstaatjegemeente.nl, een website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Waarstaatjegemeente.nl laat voor alle Nederlandse gemeenten aan de hand van thema’s zien waar ze staan op het gebied van onderwerpen waar gemeenten mee bezig zijn. Denk hierbij onder andere aan jeugdhulp, financiën en duurzaamheid.

VNG Realisatie beheert en ontwikkelt de site. Gemeenten kunnen hun eigen gegevens vergelijken met andere gemeenten.  Ook zijn rapporten te downloaden, waarin de gegevens op een overzichtelijke manier inzichtelijk gemaakt zijn. De site is bedoeld voor gemeentebestuurders en ambtenaren, maar is ook geschikt voor andere geïnteresseerden die willen weten hoe hun gemeente ervoor staat. De informatie is openbaar toegankelijk en de gegeven cijfers zijn daarmee eenvoudig te controleren.