Gebruik van gif op het bollenland

Vraag:

Wat vinden jullie van het gebruik van gif in de bollensector?

Antwoord:

De keerzijde van de mooie bloembollenvelden is het gebruik van het gif dat nodig is om bloembollen te beschermen tegen schimmels en insecten. Dat gif komt in de lucht en de grond. Onderzoek toont steeds meer aan dat dit gezondheidsrisico’s met zich mee brengt. Goede regels en controle moeten deze risico’s zo klein mogelijk maken.