Bereikbaarheid van de Bollenstreek

Vraag:

Welke concrete voorstellen gaat de PvdA doen om de bereikbaarheid van de Bollenstreek te verbeteren (doorstroming/verbreding N206, N444, N443, Beeklaan De Zilk, Duinpolderweg)?

 Antwoord:

In ons verkiezingsprogramma staat: eerst bewegen, dan bouwen. De Bollenstreek kent qua verkeersstructuur vooral op de Oost-West verbindingen problemen. De Rijnlandroute zou tussen Katwijk en de A4 al de nodige doorstroming op gang moeten brengen.  Aan de noordkant is het vooral aan Hillegom en Bloemendaal om tot een goed en ook landschappelijk verantwoordde tracékeuze te komen. Rondom Teylingen en in het bijzonder Voorhout, betekent dat we de komende jaren te maken krijgen met een aantal stevige reconstructies die dit moeten verbeteren. Die rond afrit 6 op de A44 (Leidsevaart)  is nu bezig. Daarna volgt de Nagelbrug bij Voorhout-Oude Dorp, en we krijgen ook nog bij de Noordwijkerhoek de aansluiting van de Noordelijke randweg. Kortom, laten we eerst zorgen dat wat nu al loopt, we daadwerkelijk uitgevoerd krijgen.