Welkom

Welkom op de website van de afdeling Teylingen van de Partij van de Arbeid. Hier vindt u informatie over standpunten van de PvdA inzake lokale kwesties, het werk van de PvdA-fractie in de gemeenteraad en de activiteiten van de afdeling, zoals werkbezoeken, ledenvergaderingen en campagne-acties. Verder bevat de site onder meer namen en contactgegevens van raadsleden en bestuursleden. Wilt u lid of sympathisant worden en de maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, mail dan naar teylingen@pvda.nl

Afval inzamelen, laten we er geen zooitje van maken!

31 oktober 2016

If you can’t convince them confuse them, dat moet dit college hebben gedacht toen ze het voorstel voor ‘omgekeerd inzamelen’ (restafval zelf wegbrengen) naar de gemeenteraad stuurde. Dit voorstel is gebaseerd op een rapport waarvan de PvdA vindt dat het ver beneden het niveau ligt wat we van dit college mogen verwachten. Meerdere fracties hebben

lees verder »

Kadernota 2016 -2019

30 juni 2016

Geen visie, hapsnap beleid en de problemen voor ons uit schuiven. Dit is kort gezegd onze mening over de kadernota. Elk jaar presenteert het college een kadernota. Hierin staan de belangrijkste ontwikkelingen en keuzes, die in de komende jaren bepalend zijn voor het beleid en de begroting 2016 van de gemeente Teylingen. Dus zou je

lees verder »

Telecom operators sturen Wethouder Brekelmans met een kluitje in het riet!

23 mei 2016

Vorig jaar heeft de PvdA de gemeente gevraagd iets te doen aan het slechte gsm bereik in Warmond. Na onderzoek van de gemeente is komen vast te staan dat de problemen rondom bereikbaarheid groot zijn. Overleg met de telecom operators (KPN, T-Mobile en Vodafone) heeft geen resultaat opgeleverd. Onze conclusie is niets anders dan dat

lees verder »

Ja, ik doe mee!

19 mei 2016

Recreatie, toerisme, afvalinzameling, de onroerendezaakbelasting, het ondernemersfonds, sport, WMO, jeugdzorg, straatonderhoud en woningbouwplannen. Allemaal zaken waarover de gemeente Teylingen beslist. Om precies te zijn, de gemeenteraad. Zij geeft aan deze zaken jaarlijks 80 miljoen euro uit. Hoe zit dat eigenlijk? Wat doet de politiek? Ik wil meepraten! Meedoen in de lokale politiek is misschien wel

lees verder »

In je eigen voet schieten

13 mei 2016

Sommige berichten hoeven geen verdere toelichting….

lees verder »

ISD houdt 5 miljoen euro over

13 mei 2016

Naar aanleiding van het artikel in het Leidsch Dagblad van 16 april 2016 “Sociale Dienst houdt 5 miljoen over” heeft de PvdA fractie vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. We willen weten of het overschot het gevolg is van de ingevoerde eigen bijdrage. Hebben mensen geen zorg gekregen hierdoor? We zijn benieuwd

lees verder »

Glad = Glad

13 mei 2016

Ons gemeenteraadslid Timon Zuurmond heeft begin april vragen over de nieuwe fietspaden in Teylingen. Deze fietspaden zijn de betonblokken die op makkelijke manier aan elkaar te koppelen zijn (de Easypath fietspaden). De vraag was of deze fietspaden niet te glad en daarmee gevaarlijk zijn? Signalen hierover hadden ons bereikt. De wethouder van Velzen gaf een

lees verder »

Wachttijden sociale huurwoning lopen op!

30 april 2016

In het rapport van Woningnet Holland Rijnland over 2015 staat dat de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning 6,5 jaar is. Wij vinden dit onacceptabel is. Naast het oplopen van de wachttijd loopt ook het aantal woningzoekende op. Eind 2015 stonden circa 75.000 woningzoekenden ingeschreven voor een huurwoning in onze regio. Dat is een toename

lees verder »

PvdA Teylingen tegen nieuwjaarscadeau van 1,25 miljoen

door Joost van Doesburg op 11 januari 2016

PvdA Teylingen hekelt het 1,25 miljoen Euro kostende nieuwjaarscadeau dat de Teylingse gemeenteraad en het bestuur zichzelf geeft. Het jaar 2016 begon slecht voor de gemeente Teylingen. Het collega van Burgemeester en Wethouders had het onzalige plan op de agenda van de Teylingse gemeenteraad gezet om het bestuurscentrum in Voorhout te gaan voorzien van een

lees verder »

PvdA en ChristenUnie: ‘Meer mogelijkheden voor vluchtelingenopvang in Teylingen’

door Joost van Doesburg op 12 oktober 2015

De PvdA en de ChristenUnie zijn van mening dat de gemeente meer mogelijkheden moet onderzoeken voor de opvang van vluchtelingen. De twee partijen uit de Teylingse gemeenteraad doen daarom een oproep aan het College om verder te gaan dan uitsluitend het huidige aanbod van de opvang van ‘tientallen’ extra statushouders in de gemeente. Ook willen

lees verder »